HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT ry

Yhdistys perustettu 1982.

TARKOITUKSENA edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan.

ON Invalidiliiton jäsenyhdistys, joka toimii neljänsadan jäsenensä voimin pysyvästi vammautuneiden henkilöiden yhdyssiteenä Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan alueella.

TOIMIA opastajana jäsenistönsä vammaisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi.

JÄSENISTÖN aktiivisuus mahdollistaa juhla-, kulttuuri-, valistus- ja koulutustilaisuuksien sekä virkistys- ja harrastustoiminnan järjestämisen.

PARHAAKSI koettu yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa mahdollistaa laajan toimintaympäristön, joka puolestaan tukee yhdistyksen taloutta lahjoitusten, keräysten, arpajaisten ja avustusten muodossa.

Jos sinulla on kolotusta tai muuta "kremppaa” ja haluat toimia yhdessä paremman huomisen puolesta; Niin ota yhteyttä!