HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT ry

         

HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT RY:N             

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019            

 

Johdanto

Harjavallan Seudun Invalidit ry on Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan alueella toimiva Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksemme on perustettu 1982, joten edessämme on 37. toimintavuosi.

Yhdistyksemme toimintaympäristö muuttuu yhteiskunnan muutosten myötä. Yhdistys seuraa muutoksia ja toimii tarkoituksenmukaisella tavalla muutoksessa ja vastaa jäsenten tarpeisiin. Yhdistys toimii aktiivisesti näkyen omalla toiminta-alueellaan. Invalidiliiton visio ”Yhdenvertainen ja esteetön Suomi” sekä strategian painopisteet antavat suuntaa ja ohjaavat Harjavallan Seudun Invalidiyhdistyksen tavoitteellista toimintaa.

 1. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET

1.1. Yhdistyksen toimintaympäristö

Satakunnassa voidaan hyvin, koska järjestöt ja yhdistykset järjestävät paljon hyvinvointia tukevaa harrastetoimintaa kuntien palveluiden ohessa.

Satakunnan maakunta- ja sotevalmistelu jatkuu. Valmistelutyössä on oltava mukana osallistumalla palveluiden suunnitteluun. Satakunnassa on Satasoten maakunnallisia hankkeita, joilla viedään eteenpäin palvelutuotannon kehittämistyötä. Tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista yksi keskittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, kolme kuntoutuksen monialaiseen kehittämiseen ja viisi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi Satakunta on mukana asiakasosallisuuden kehittämistyössä. Osa hankkeista on valtakunnallisia ja Satakunta on niissä osatoteuttaja.

1.2. Toiminnan painopisteet 2019

Aktiivinen vaikuttaminen vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi

 • Yhdistys seuraa yhteiskunnan päätöksentekoa ja vaikuttaa paikalliseen vammaisasioiden toimeenpanoon, mm. sote-, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen, sen etenemiseen ja muutoksiin. Yhdistyksen edustaja on jäsenenä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän vammaisneuvostossa. Yhdistyksellä on myös kokemusasiantuntija Satasoten vammaispalvelujen valmisteluryhmässä.

   Yhdistyksen elinvoimaisuuden vahvistaminen

   Hyvä hallinto

-noudatetaan yhdistyslakia, Invalidiliiton ja yhdistyksen sääntöjä

-noudatetaan päätöksissä läpinäkyvyyttä

-ylläpidetään avointa toimintaa, toiminta-ajatuksen, toimintasuunnitelman ja yhdistyksen sääntöjen tulee olla ajan tasalla ja kaikkien saatavilla

-harjoitetaan monikanavaista viestintää

   Toisten arvostaminen ja kunnioittaminen

-ollaan reiluja, huomioidaan yhdenvertaisuus ja moninaisuus

-arvostetaan jokaista mielipidettä

   Yhdenvertaisuus toiminnassa

-jaetaan resurssit toimikunnille tasapuolisesti

-jaetaan tehtävät tasapuolisesti, osallistumisen tulee olla jäsenille antavaa, kunkin omien resurssien mukaan

 

 1. VAIKUTTAMISTOIMINTA

Esteettömyys

Esteettömyys mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan ja sujuvan osallistumisen työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

 • Jatkamme työtä esteettömyyden lisäämiseksi julkisissa tiloissa ja kotiympäristöissä. Tarvittaessa teemme viranomaisille parannusaloitteita yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa.

Edunvalvonta

Tärkeä vaikuttamisalue on oikeuksien puolustaminen.

 • Tuemme vammaisia ihmisiä käyttämään omia voimavarojaan ja ottamaan vastuuta yhteisistä asioista.
 • Neuvomme ja tuemme jäseniämme ja autamme mahdollisessa muutoksenhaussa ja valitusten laatimisissa julkishallinnon tekemistä päätöksistä.
 • Tarvittaessa ohjaamme heitä kääntymään paikallisten ja tarvittaessa Invalidiliiton asiantuntijoiden puoleen.
 1. YHDISTYSTOIMINTA

Jäsenpalvelut

 • Lähetämme uudelle jäsenelle tietopaketin yhdistyksen toiminnasta ja kutsumme hänet kerhoon heti jäseneksi liittymisen jälkeen.
 • Neuvomme ja autamme yhdistyksemme osaamisen ja voimavarojen puitteissa. Edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja, esteettömyysasiamies ja muut hallituksen jäsenet opastavat ja ohjaavat tarvittaessa asiantuntijoiden puoleen.
 • Järjestämme tietoiskuja toimistolle, kerhoon ja muihin yhdistyksen tilaisuuksiin ajankohtaisista vammaispalveluun liittyvistä asioista.
 • Pyrimme saamaan Invalidiliiton järjestöasiantuntijan jäsenpalvelupäiviä muutaman kerran vuodessa.
 • Muistamme jäsenten syntymäpäiviä kortilla 50 vuodesta ylöspäin tasakymmenin ja 70 vuodesta viiden vuoden välein.
 • Muistamme aktiivisia yhdistyksen jäseniä tarvittaessa virkistystilaisuudella tai lahjakortilla.
 • Haemme jouluavustuksia Invalidiliitolta.
 • Tarjoamme jäsenille lähimmäispalvelua. Lähimmäispalveluun palkkaamme palkkatuella ja kuntouttavan työtoiminnan kautta henkilöitä. Lähimmäispalvelu tarjoaa apua kotiaskareissa, yhdessäoloa, seurustelua, lehdenlukua ja ulkoilua. Yhdistys seuraa, miten mahdollisilla laki- ja viranomaispäätöksillä alaa säädellään ja teemme tarvittavat muutokset palvelutarjontaan.
 • Jäseniämme palvelee kahtena päivänä viikossa toimistotyöntekijä.

 

Virkistys ja yhdessäolo

 • Kerho kokoontuu joka toinen maanantai. Kerhoon järjestämme sekä asiaohjelmaa että viihdettä, juomme kahvit ja pidämme arpajaiset.
 • Askartelukerho kokoontuu tiistaisin toimiston tiloissa. Kerhossa teemme erilaisia tuotteita omaksi iloksi sekä myyjäisiä varten ja valmistamme yhdistyksen käyttämät onnittelukortit.
 • Pelikerho kokoontuu parillisina maanantaina toimiston tiloissa. Kerhossa pelataan erilaisia kortti- ja lautapelejä.
 • Tuettuja lomia jäsenet voivat anoa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä (mtlh.fi). Lomiin on jatkuva haku. Hakuaika yksittäiselle lomalle päättyy kolme kuukautta ennen loman alkua. Ryhmälomaa haemme vuodelle 2020.
 • Laivaristeilyjä teemme kaksi kertaa vuoden aikana.
 • Kesäpäivää vietämme liikunnan ja iloisen yhdessäolon merkeissä.
 • Teatteri- ja konserttimatkoja järjestämme kiinnostuksen mukaan 2-3 kertaa vuodessa.
 • Kylpylämatkan teemme Viron Haapsaluun Laine-kylpylään 9.-16.6.2019.
 • Kulttuurimatkan järjestämme keväällä ja/tai syksyllä. Matkalla tutustumme taide-, käsityö-, nähtävyys- ja muihin kiinnostaviin kohteisiin.
 • Muita retkiä järjestämme kiinnostuksen mukaan.
 • Joulujuhlaa vietämme hyvän ruuan ja ohjelman kera.
 • Osallistumme Helppo liikkua -viikon tapahtumiin.
 • Helmi- ja syyskuu on VAU:ssa nimetty Kuntokuuksi. Kannustamme jäseniä täyttämään kuntokortteja näinä aikoina.
 • Uintipäiviä järjestämme Harjavallan liikunta- ja uimahallilla.
 • Puhallustikat ovat jäsenistön käytössä.
 • Bocciaa pelaamme tiistaisin talvella Vinnaressa ja kesällä Keskustien ulkokentällä. Osallistumme myös muiden järjestämiin Boccia-kilpailuihin. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan Boccian avoimet parikilpailut, XVI Harjavalta Boccian.
 • Rannalta ongintakilpailut järjestämme kesällä ja pilkkikilpailut kevättalvella.

Vertaistuki

Yhdistyksemme toiminnassa painotetaan vertaistoimintaa järjestämällä jäsenillemme yhdessäolon mahdollisuuksia.

 • Osallistumme Lounais-Suomen alueen amputaatioryhmän toimintaan.

Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet

Yhdistyksellämme on edustus:

- Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Kuntayhtymän alueen vammaisneuvostossa sekä esteettömyystyöryhmässä

- Harjavallan vanhusneuvostossa ja Harjavallan Palvelusäätiön hallituksessa

-Työllistävät Järjestöt ry:ssä

Osallistumme:

- Lounais-Suomen alueen tapahtumiin, järjestöpäiville ja aluepäiville

- Sata-Invan rypästoimintaan

- Vaikuttajaverkostoihin ja teemme yhteistyötä vaikuttamistoiminnassa

- Satasoten valmisteluryhmien: Vammaispalvelut-työryhmään kokemusasiantuntijamme välityksellä sekä muihin alueellisiin ja paikallisiin vammaisten ihmisten asioita edistäviin työryhmiin

Teemme yhteistyötä seurakuntien kanssa.

 


Viestintä/Tiedotus

Sisäinen viestintä

 • Lähetämme jäsenille kaksi jäsenkirjettä vuodessa, tammikuussa ja elokuussa.
 • Kerhoissa informoimme jäsenistöä tulevista yhdistyksen tapahtumista.
 • Toimisto on avoinna kahtena päivänä viikossa neuvontaa ja tiedotusta varten.
 • Kaksi kertaa vuodessa järjestämme toimistolla avoimet ovet ja myyjäiset tarjoilun kera.

Ulkoinen viestintä

Pyrimme olemaan mahdollisimman paljon esillä.

Neuvonta

 • Vaikutamme vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen. Neuvomme jäsenistöä, laatimalla kirjelmiä ja avustamalla jäsenistöä hakemusten ja tarpeen mukaan muutostenhaun teossa.
 • Käytämme Invalidiliiton asiantuntijoita ja ohjaamme jäseniä kääntymään asiantuntijoiden puoleen.

 

Koulutus

 • Järjestämme jäsenistölle ja hallitukselle Invalidiliiton tilauskursseja tarpeen ja tarjonnan mukaan.
 • Kannustamme jäsenistöä osallistumaan Invalidiliiton webinaari-verkkokursseille.
 • Lähetämme osallistujia jäsenistön kiinnostuksen ja määrärahojen puitteissa erilaisiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin, joissa painotetaan järjestötoiminnassa tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä ajankohtaisia asioita.
 • Toivomme, että jäsenistö osallistuu kansalaisopiston kursseille. Kurssimaksu korvataan tarpeellisuuden ja määrärahojen puitteissa hallitukselle tehdyn hakemuksen perusteella.
 • Hankimme kerhoihin paikallisia luennoitsijoita, eri alojen asiantuntijoita ja muita jäsenistöä kiinnostavia vierailijoita.

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET

 

4.1. Hallinto

 • Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen jäsentä (hallituksen esitys). Toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta, kuten rahastonhoitajan ja sihteerin.
 • Yhdistyksen jäsenmäärä 23.10.2018 on 381. Kannattajajäseniä ei tällä hetkellä ole. Varsinaisten jäsenten keski-ikä on 75 vuotta.
 • Yhdistyksen toimikunnat (hallituksen esitys):

- naistoimikunta

- oikeuksien- ja edunvalvontatoimikunta

- retkeily- ja virkistystoimikunta

- urheilu- ja liikuntatoimikunta

 

 • Kerho kokoontuu joka toinen maanantai koulukeskuksen ruokasalin kabinetissa. Askartelu- ja pelikerhot kokoontuvat yhdistyksen toimitiloissa samoin kuin vuoden alusta mahdollisesti aloittava digikerho.
 • Yhdistyksellämme on edustus vammais- ja vanhusneuvostossa, Palvelusäätiön hallituksessa ja Invalidiliiton liittohallituksessa.

4.2. Talous ja resurssit

Tarkemmat tiedot yhdistyksen taloudellisesta toiminnasta selviävät erillisestä talousarviosta.

 

Varainhankinta

 • Jäsenmaksu vuonna 2019 on 12 € jäsenille ja kannattajajäsenille 100 € (hallituksen esitys).
 • Pidämme omia arpajaisia myyjäisissä, kerhoissa, kesäretkillä ja Boccia-kilpailuissa.
 • Myymme adresseja ja kortteja sekä Invalidiliiton pinssejä.
 • Pidämme myyjäisiä yhdistyksen toimitiloissa.
 • Haemme TE-palvelulta palkkatukea työntekijöiden palkkaamiseen sekä kuntouttavaan työtoimintaan.

Avustukset

 • Haemme yleisavustuksia toimintamme tukemiseksi Harjavallan kaupungilta ja Nakkilan kunnalta.
 • Haemme avustuksia Invalidiliitolta ja Vammaisurheilun Tuki ry:ltä.
 • Osallistumme Pieni ele -keräykseen.

Toimitilat

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Keskustie 5 A 3, Harjavalta, jossa pidetään hallituksen kokoukset.

 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Arviointi ja kehittäminen

 

Ulkoinen arviointi

 • Arvioimme toimintaamme käyttämällä tarkoitukseen Elinvoimaisen yhdistyksen arviointilomaketta. Lomake postitetaan jäsenistölle elokuussa lähetettävän jäsentiedotteen mukana. Vastaukset käsitellään hallituksessa ja huomioidaan toiminnassamme.
 • Arvioinnin vaikutukset näkyvät yhdistyksen kehittämisenä ja jäsenten toivomukset huomioon ottavana.

Sisäinen arviointi

 • Hallitus arvioi omaa toimintaansa käyttämällä tarkoitukseen Reilua yhdistystä rakentamassa -opasta.

Hallitus 23.10.2018/90 §

Syyskokous 19.11.2018/5 §