HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT ry

         

 

HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT RY:N                                                                                                   1(6)

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018            

 

Johdanto

Harjavallan Seudun Invalidit ry on Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan alueella toimiva Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksemme on perustettu 1982, joten edessämme on 36. toimintavuosi.

Yhdistyksemme toimintaympäristö muuttuu yhteiskunnan muutosten myötä. Yhdistys seuraa muutoksia ja toimii tarkoituksenmukaisella tavalla muutoksessa ja vastaa jäsenten tarpeisiin. Yhdistys toimii aktiivisesti näkyen omalla toiminta-alueellaan. Invalidiliiton strategia antaa suuntaa ja ohjaa Harjavallan Seudun Invalidiyhdistyksen toimintaa.

 1. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET

1.1. Yhdistyksen toimintaympäristö

Satakunnassa on kymmenen Satasoten maakunnallista hanketta, joilla viedään eteenpäin palvelutuotannon kehittämistyötä. Tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista yksi keskittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, kolme kuntoutuksen monialaiseen kehittämiseen ja viisi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi Satakunta on mukana asiakasosallisuuden kehittämistyössä. Osa hankkeista on valtakunnallisia ja Satakunta on niissä osatoteuttaja.

1.2. Toiminnan painopisteet 2018

Kaikille avoin vammaisjärjestö

 • Invalidiliiton strategisen tavoitteen, ”kaikille avoin vammaisjärjestö”, myötä yhdistys tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia ja toimintaa fyysisesti vammaisille ja toimintakyvyltään erilaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Yhdistyksemme on avoin kaikenikäisille, jotka haluavat osallistua sekä edistää vammaisten ihmisten asemaa ja yhteiskunnan esteettömyyttä. Yhdistys tehostaa jäsenhankintaansa. Huomioimme eri tilaisuuksissa Invalidiliiton 80-vuotisjuhla-vuotta.

   Esteettömyyden arvostetuin asiantuntija

 • Tavoitetta edistämme lisäämällä tietoutta esteettömyydestä.
 • Seuraamme ja vaikutamme eri tavoin liikkumisvaikeuksien kanssa kamppailevien ja liikuntavammaisten kuntalaisten arjen sujumiseen.
 • Autamme jäsenistöä saamaan kotinsa ja ympäristönsä esteettömiksi tekemällä parannusaloitteita.
 • Tässä yhteistyötä tekevät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän vammaisneuvosto, kaupungin esteettömyysasiamies ja yhdistyksemme oma esteettömyysasiamies.

   Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus – SOTE

 • Yhdistys seuraa yhteiskunnan päätöksentekoa ja vaikuttaa paikalliseen vammaisasioiden toimeenpanoon, mm. sote-, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen, sen etenemiseen ja muutoksiin. Maakunnallisessa vaikuttamisessa (tai edunvalvonnassa) on yhdistyksen edustaja vammaispalvelujen valmistelutyöryhmässä.

   Sosiaalinen ja taloudellinen yhdenvertaisuus

 • Yhdistystoimintamme pohjautuu Invalidiliiton toiminta-ajatukseen, joka edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Edunvalvonta

 • Tärkeä vaikuttamisalue on oikeuksien puolustaminen. Tuemme vammaisia ihmisiä käyttämään omia voimavarojaan ja ottamaan vastuuta yhteisistä asioista.

     Vertaistoiminta

 • Yhdistyksemme toiminnassa painotetaan vertaistoimintaa järjestämällä jäsenillemme yhdessäolon mahdollisuuksia.
 1. VAIKUTTAMISTOIMINTA 

Esteettömyys

 • Jatkamme työtä esteettömyyden lisäämiseksi julkisissa tiloissa ja kotiympäristöissä.

Edunvalvonta

 • Neuvomme ja tuemme jäseniämme ja tarvittaessa ohjaamme heitä kääntymään asiantuntijoiden puoleen.
 1. YHDISTYSTOIMINTA

Jäsenpalvelut

 • Lähetämme uudelle jäsenelle tietopaketin yhdistyksen toiminnasta ja kutsumme hänet kerhoon heti jäseneksi liittymisen jälkeen.
 • Neuvomme ja autamme yhdistyksemme osaamisen ja voimavarojen puitteissa. Edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja, esteettömyysasiamies ja muut hallituksen jäsenet opastavat ja ohjaavat eteenpäin tarvittaessa.
 • Järjestämme tietoiskuja toimistolle, kerhoon ja muihin yhdistyksen tilaisuuksiin ajankohtaisista vammaispalveluun liittyvistä asioista.
 • Pyrimme saamaan Invalidiliiton järjestötyön suunnittelijan jäsenpalvelupäiviä muutaman kerran vuodessa.
 • Muistamme jäsenten syntymäpäiviä kortilla 50 vuodesta ylöspäin tasakymmenin ja 70 vuodesta viiden vuoden välein.
 • Muistamme aktiivisia yhdistyksen jäseniä tarvittaessa virkistystilaisuudella tai lahjakortilla.
 • Haemme jouluavustuksia Invalidiliitolta.
 • Tarjoamme jäsenille lähimmäispalvelua. Lähimmäispalveluun palkkaamme palkkatuella ja kuntouttavan työtoiminnan kautta henkilöitä. Lähimmäispalvelu tarjoaa apua kotiaskareissa, yhdessäoloa, seurustelua, lehdenlukua ja ulkoilua. Yhdistys seuraa, miten mahdollisilla laki- ja viranomaispäätöksillä alaa säädellään ja teemme tarvittavat muutokset palvelutarjontaansa.
 • Jäseniämme palvelee palkkatuella palkattu toimistotyöntekijä.

 

Virkistys ja yhdessäolo

 • Kerho kokoontuu joka toinen maanantai. Kerhoon järjestämme sekä asiaohjelmaa että viihdettä, juomme kahvit ja pidämme arpajaiset.
 • Askartelukerho kokoontuu parittomina tiistaina toimiston tiloissa. Kerhossa teemme erilaisia tuotteita omaksi iloksi sekä myyjäisiä varten ja valmistamme yhdistyksen käyttämät onnittelukortit.
 • Pelikerho kokoontuu parillisina tiistaina toimiston tiloissa. Kerhossa pelataan erilaisia kortti- ja lautapelejä.
 • Tuettuja lomia jäsenet voivat anoa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä (mtlh.fi). Lomiin on jatkuva haku. Hakuaika yksittäiselle lomalle päättyy kolme kuukautta ennen loman alkua. Ryhmälomaa olemme hakeneet vuodelle 2018.
 • Laivaristeilyjä teemme muutamia vuoden aikana.
 • Kesäpäivää vietämme liikunnan ja iloisen yhdessäolon merkeissä.
 • Teatteri- ja konserttimatkoja järjestämme kiinnostuksen mukaan 2-3 kertaa vuodessa.
 • Kylpylämatkan teemme Viron Haapsaluun Laine-kylpylään 10.-17.6.2018.
 • Kulttuurimatkan järjestämme keväällä ja/tai syksyllä. Matkalla tutustumme taide-, käsityö-, nähtävyys- ja muihin kiinnostaviin kohteisiin.
 • Muita retkiä järjestämme kiinnostuksen mukaan.
 • Bocciaa pelaamme tiistaisin talvella Vinnaressa ja kesällä Keskustien ulkokentällä. Osallistumme myös muiden järjestämiin Boccia-kilpailuihin. Boccian avoimet parikilpailut, XVI Harjavalta Boccian, järjestämme kesällä Honkalan liikuntakeskuksessa.
 • Osallistumme Helppo liikkua -viikon tapahtumiin.
 • Helmi- ja syyskuu on VAU:ssa nimetty Kuntokuuksi. Kannustamme jäseniä täyttämään kuntokortteja näinä aikoina.
 • Rannalta ongintakilpailut järjestämme kesällä ja pilkkikilpailut kevättalvella.
 • Uintipäiviä järjestämme Harjavallan liikunta- ja uimahallilla.
 • Joulujuhlaa vietämme hyvän ruuan ja ohjelman kera.
 • Puhallustikat ovat jäsenistön käytössä.

Vertaistuki

Yhdistyksemme toiminnassa painotetaan vertaistoimintaa järjestämällä jäsenillemme yhdessäolon mahdollisuuksia.

 • Osallistumme Lounais-Suomen alueen amputaatioryhmän toimintaan.

Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet

     Yhdistyksellämme on edustus:

- Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Kuntayhtymän alueen vammaisneuvostossa sekä esteettömyystyöryhmässä.

- Harjavallan vanhusneuvostossa ja Harjavallan Palvelusäätiön hallituksessa

-Työllistävät Järjestöt ry:ssä.

     Osallistumme:

- Lounais-Suomen alueen tapahtumiin, järjestöpäiville ja aluepäiville.

- Sata-Invan rypästoimintaan.

- vaikuttajaverkostoihin ja teemme yhteistyötä vaikuttamistoiminnassa

- alueellisiin ja paikallisiin vammaisten ihmisten asioita edistäviin työryhmiin.

         - Harjavallan kaupungin yhdistysohjelman laadintaan.

     Teemme yhteistyötä seurakuntien kanssa.

 

Viestintä/Tiedotus

Sisäinen viestintä

 • Lähetämme jäsenille kaksi jäsenkirjettä vuodessa, tammikuussa ja elokuussa.
 • Kerhoissa informoimme jäsenistöä tulevista yhdistyksen tapahtumista.
 • Toimisto on avoinna kahtena päivänä viikossa neuvontaa ja tiedotusta varten.
 • Kaksi kertaa vuodessa järjestämme toimistolla avoimet ovet ja myyjäiset tarjoilun kera.

Ulkoinen viestintä

 • Pyrimme olemaan mahdollisimman paljon esillä.
 • Tiedotamme Sydän-Satakunta -lehden seuratoimintapalstalla mm. kerhoista, matkoista ja muista tapahtumista.
 • Yhdistyksen kokouksista ilmoitamme jäsentiedoitteissa, IT-lehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla (hallituksen esitys).
 • Ilmoitamme toiminnastamme IT-lehden ”Toimintakalenterissa”.
 • Käytämme tarpeen mukaan myös Satakunnan radion tiedotuskanavaa.
 • Esittelemme yhdistyksemme toimintaa erilaisissa paikkakunnalla järjestettävissä tapahtumissa., esim. paikkakunnalla järjestettävissä messutapahtumissa.
 • Sähköpostiosoitteemme on Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
 • Kotisivumme http://www.hsinva.fi. Kotisivumme pidämme ajantasalla.

Neuvonta

 • Vaikutamme vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen. Neuvomme jäsenistöä, laatimalla kirjelmiä ja avustamalla jäsenistöä hakemusten ja tarpeen mukaan muutostenhaun teossa.
 • Käytämme Invalidiliiton asiantuntijoita.

Koulutus

 • Järjestämme jäsenistölle Invalidiliiton tilauskursseja tarpeen ja tarjonnan mukaan.
 • Kannustamme jäsenistöä osallistumaan Invalidiliiton webinaari-verkkokursseille.
 • Lähetämme osallistujia jäsenistön kiinnostuksen ja määrärahojen puitteissa erilaisiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin, joissa painotetaan järjestötoiminnassa tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä ajankohtaisia asioita.
 • Toivomme, että jäsenistö osallistuu kansalaisopiston kursseille. Kurssimaksu korvataan tarpeellisuuden ja määrärahojen puitteissa hallitukselle tehdyn hakemuksen perusteella.
 • Hankimme kerhoihin paikallisia luennoitsijoita, eri alojen asiantuntijoita ja muita jäsenistöä kiinnostavia vierailijoita.

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET

 4.1. Hallinto

 • Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 hallituksen jäsentä (hallituksen esitys). Toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta, kuten rahastonhoitajan ja sihteerin.
 • Yhdistyksen jäsenmäärä 17.10.2017 on 379. Kannattajajäseniä ei tällä hetkellä ole. Varsinaisten jäsenten keski-ikä on 75 vuotta.
 • Yhdistyksen toimikunnat (hallituksen esitys):

- naistoimikunta

- oikeuksien- ja edunvalvontatoimikunta

- retkeily- ja virkistystoimikunta

- urheilu- ja liikuntatoimikunta

 

 • Kerho kokoontuu joka toinen maanantai koulukeskuksen ruokasalin kabinetissa. Askartelu- ja pelikerhot kokoontuvat yhdistyksen toimitiloissa.

4.2. Talous ja resurssit

Tarkemmat tiedot yhdistyksen taloudellisesta toiminnasta selviävät erillisestä talousarviosta.

 

Varainhankinta

 • Jäsenmaksu vuonna 2018 on 12 € jäsenille ja kannattajajäsenille 100 € (hallituksen esitys).
 • Pidämme omia arpajaisia myyjäisissä, kerhoissa, kesäretkillä ja Boccia-kilpailuissa.
 • Myymme adresseja ja kortteja sekä Invalidiliiton pinssejä.
 • Pidämme myyjäisiä yhdistyksen toimitiloissa.
 • Haemme TE-palvelulta palkkatukea työntekijöiden palkkaamiseen sekä kuntouttavaan työtoimintaan.

Avustukset

 • Haemme kohde- ja yleisavustuksia toimintamme tukemiseksi Harjavallan kaupungilta ja Nakkilan kunnalta.
 • Haemme avustuksia Invalidiliitolta.
 • Osallistumme Pieni ele -keräykseen.

Toimitilat

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Keskustie 5 A 3, Harjavalta, jossa pidetään hallituksen kokoukset.

 

 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Arviointi ja kehittäminen

 • Arvioimme toimintaamme käyttämällä tarkoitukseen Elinvoimaisen yhdistyksen arviointilomaketta. Lomake postitetaan jäsenistölle elokuussa lähetettävän jäsentiedotteen mukana.
 • Vastaukset käsitellään hallituksessa ja huomioidaan toiminnassamme.
 • Arvioinnin vaikutukset näkyvät yhdistyksen kehittämisenä ja jäsenten toivomukset huomioon ottavana.

Hallitus 25.10.2017/121 §

Syyskokous 6.11.2017/5 §