HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT ry

         

HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT RY:N     

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022                

 

 

Johdanto

Harjavallan Seudun Invalidit ry on Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan alueella toimiva Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys.  Yhdistyksemme on perustettu 1982, joten edessämme on juhlavuosi, 40. toimintavuosi.

Yhdistys toimii aktiivisesti omalla toiminta-alueellaan. Yhdistyksemme järjestää hyvinvointia tukevaa harrastetoimintaa kuntien palveluiden ohessa. Invalidiliiton visio ”Yhdenvertainen ja esteetön Suomi” sekä strategian painopisteet antavat suuntaa ja ohjaavat Harjavallan Seudun Invalidiyhdistyksen tavoitteellista toimintaa. Samoin toimintaa ohjaavat Invalidiliiton strategiset tavoitteet 2022: Invalidiliitto - vahva vaikuttaja, vahvistetaan alueellista, taloudellista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta, turvataan laadukkaat ja esteettömät palvelut jäsenistölle eri elämäntilanteissa

1. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET

1.1. Yhdistyksen toimintaympäristö

Yhdistyksemme toimintaympäristö muuttuu yhteiskunnan muutosten myötä. Yhdistys seuraa muutoksia ja toimii tarkoituksenmukaisella tavalla muutoksessa ja vastaa jäsenten tarpeisiin.

EurajokiHarjavaltaKokemäki ja Nakkila sopivat valtuustojen päätöksellä kesällä 2020 sosiaalipalvelujen yhdistämisestä alueen nykyisiin terveyspalveluihin. Uusi kuntayhtymä Kessote aloitti toimintansa 1.1.2021. Yhdistämisellä luodaan yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut Keski-Satakunnan alueelle. Yhdessä tekeminen antaa paremman mahdollisuuden toimintatapojen, palveluiden ja rakenteiden kehittämiseen sekä osaamisen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

 1.2. Toiminnan painopisteet 2022

 

Invalidiliiton toiminnan painopisteistä johdetut yhdistyksen painopisteet

 

1.2.1. Vahva vaikuttaja

 • - Yhdistyksemme seuraa yhteiskunnan päätöksentekoa ja vaikuttaa paikalliseen vammaisasioiden toimeenpanoon, mm. sote-, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen, sen etenemiseen ja muutoksiin. Yhdistyksen edustajat ovat jäsenenä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vammaisneuvostossa.  Sote-valmistelun jälleen edetessä, mikäli työryhmät jat

kavat toimintaansa entiseen tapaan, yhdistyksellämme on myös jatkossa kokemusasiantuntija vammaispalvelutyöryhmässä.

1.2.2. Yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden ja jäsenistön osallisuuden tukeminen

 • - Hyvä johtaminen ja hyvä hallinto

          -noudatamme yhdistyslakia, Invalidiliiton ja yhdistyksen sääntöjä

          - noudatamme päätöksissä läpinäkyvyyttä

          -ylläpidämme avointa toimintaa, toiminta-ajatuksen, toimintasuunnitelman ja

           yhdistyksen sääntöjen tulee olla ajan tasalla ja kaikkien saatavilla

          -harjoitamme monikanavaista viestintää

 • - Osallistava toiminnan suunnittelu

-jaamme resurssit toimikunnille tasapuolisesti

- jaamme tehtävät tasapuolisesti, osallistumisen tulee olla jäsenille mielekästä,  kunkin omien resurssien mukaan

 

 • - Aktiivinen yhdistystoiminta

Yhdistyksemme järjestää jäsenilleen

-vertaistukea

 -liikuntamahdollisuuksia kuten uintia, vesijumppaa, bocciaa

 -teatteri-, konsertti- ja kulttuurimatkoja

-laiva- ja kylpylämatkoja

 -askartelu- ja pelikerhoja

 • - Toimintaedellytysten varmistaminen

-jäsenmaksut

-avustusten hakeminen

-tuotot kerhotoiminnasta (kahvitus, arpajaiset) ja myyjäisistä (avoimet ovet ja osallistuminen messuihin)

 • - Tavoitteellinen yhdistystoiminnan kehittäminen ja arviointi

-jäsenten toiveiden kuuleminen ja toiminnan kehittäminen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti

   

1.2.3. Edistetään esteettömyyttä ja saavutettavuutta kansalaisten palveluissa

 

 • - Jatkamme työtä esteettömyyden lisäämiseksi julkisissa tiloissa ja kotiympäristöissä. Tarvittaessa teemme viranomaisille parannusaloitteita yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa.

2. VAIKUTTAMISTOIMINTA

Edunvalvonta

 • - Tuemme vammaisia ihmisiä käyttämään omia voimavarojaan ja ottamaan vastuuta yhteisistä asioista.
 • - Neuvomme ja tuemme jäseniämme ja autamme mahdollisessa muutoksenhaussa ja valitusten laatimisissa julkishallinnon tekemistä päätöksistä.
 • - Tarvittaessa ohjaamme heitä kääntymään paikallisten ja tarvittaessa Invalidiliiton asiantuntijoiden puoleen.
 • - Osallistumme Invalidiliiton kampanjoihin, joiden tavoitteena on herättää viranomaisten ja ympäröivän yhteisön huomio yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen.

3. YHDISTYSTOIMINTA

 

3.1. Jäsenpalvelut

 

 • - Lähetämme uudelle jäsenelle tietopaketin yhdistyksen toiminnasta ja kutsumme hänet kerhoon heti jäseneksi liittymisen jälkeen.
 • - Neuvomme ja autamme yhdistyksemme osaamisen ja voimavarojen puitteissa. Oikeuksien ja edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja, esteettömyysasiamies ja muut hallituksen jäsenet opastavat ja ohjaavat tarvittaessa kääntymään asiantuntijoiden puoleen.
 • - Järjestämme tietoiskuja toimistolle, kerhoon ja muihin yhdistyksen tilaisuuksiin ajankohtaisista vammaispalveluun liittyvistä asioista.
 • - Pyrimme saamaan Invalidiliiton järjestöasiantuntijan jäsenpalvelupäiviä muutaman kerran vuodessa.
 • - Muistamme jäsenten syntymäpäiviä kortilla 50 vuodesta ylöspäin tasakymmenin ja 70 vuodesta viiden vuoden välein.
 • - Muistamme aktiivisia yhdistyksen jäseniä tarvittaessa virkistystilaisuudella tai lahjakortilla.
 • - Haemme jouluavustuksia Invalidiliitolta.
 • - Tarjoamme jäsenille lähimmäispalvelua. Lähimmäispalveluun palkkaamme palkkatuella ja kuntouttavan työtoiminnan kautta henkilöitä. Lähimmäispalvelutyöntekijä tarjoaa apua kotiaskareissa, yhdessäoloa, seurustelua, lehdenlukua ja ulkoilua. Yhdistys seuraa, miten mahdollisilla laki- ja viranomaispäätöksillä alaa säädellään ja teemme tarvittavat muutokset palvelutarjontaan.
 • - Jäseniämme palvelee yhtenä päivänä viikossa toimistotyöntekijä.

 

3.2. Virkistys ja yhdessäolo

 • - Kerho kokoontuu joka toinen pariton maanantai. Kerhoon järjestämme sekä asiaohjelmaa että viihdettä, juomme kahvit ja pidämme arpajaiset.
 • - Askartelukerho kokoontuu tiistaisin toimiston tiloissa. Kerhossa teemme erilaisia tuotteita omaksi iloksi sekä myyjäisiä varten ja valmistamme yhdistyksen käyttämät onnittelukortit.
 • - Pelikerho kokoontuu parillisina maanantaina toimiston tiloissa. Kerhossa pelataan erilaisia korttipelejä.
 • - Naisten päivää ja miesten päivää vietetään keväällä. Paikka ja ohjelma päätetään tarpeiden ja toiveiden mukaan.
 • - Digikerho jatkuu tarpeen mukaan.
 • - Tuettuja lomia jäsenet voivat anoa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä (mtlh.fi). Lomiin on jatkuva haku. Hakuaika yksittäiselle lomalle päättyy kolme kuukautta ennen loman alkua. Ryhmälomaa haemme vuodelle 2022.
 • - Laivaristeilyjä teemme kaksi kertaa vuoden aikana.
 • - Kesäpäivää vietämme liikunnan ja iloisen yhdessäolon merkeissä.
 • - Teatteri- ja konserttimatkoja järjestämme kiinnostuksen mukaan 2-3 kertaa vuodessa.
 • - Kylpylämatkan teemme Viron Haapsaluun Laine-kylpylään kesäkuun alussa.
 • - Kulttuurimatkan järjestämme keväällä ja/tai syksyllä. Matkalla tutustumme taide-, käsityö-, nähtävyys- ja muihin kiinnostaviin kohteisiin.
 • - Muita retkiä järjestämme kiinnostuksen mukaan.
 • - Joulujuhlaa vietämme hyvän ruuan ja ohjelman kera.
 • - Osallistumme Helppo liikkua -viikon ja Kansainvälisen vammaistenpäivän tapahtumiin. Helppo liikkua -viikon ohjelmassa on keväällä 2022 ensimmäisen kerran Petrin lenkki.
 • - Helmi- ja syyskuu on VAU:ssa nimetty Kuntokuuksi. Kannustamme jäseniä täyttämään kuntokortteja näinä aikoina.
 • - Uintipäiviä järjestämme Harjavallan liikunta- ja uimahallilla.
 • - Puhallustikat ovat jäsenistön käytössä.
 • - Bocciaa pelaamme tiistaisin talvella Vinnaressa ja kesällä Keskustien ulkokentällä. Osallistumme myös muiden järjestämiin Boccia-kilpailuihin. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan Boccian avoimet parikilpailut, XVI Harjavalta Boccian.
 • - Rannalta ongintakilpailut järjestämme kesällä.
 • - Yhdistyksen 40-vuotisjuhla vietetään Keskustan koulun ruokasalissa 25.4.2022.

3.3. Vertaistuki

Yhdistyksemme toiminnassa painotetaan vertaistoimintaa järjestämällä jäsenillemme yhdessäolon mahdollisuuksia.

3.4. Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet

Yhdistyksellämme on edustus:

- Keski-Satakunnan Sosiaali- ja Terveydenhuollon Kuntayhtymän alueen vammaisneuvostossa

- Harjavallan vanhusneuvostossa ja Harjavallan Palvelusäätiön hallituksessa

-Työllistävät Järjestöt ry:ssä

- Invalidiliiton liittovaltuustossa

Osallistumme:

- Lounais-Suomen alueen tapahtumiin, järjestöpäiville ja aluepäiville

- Sata-Invan rypästoimintaan

- Vaikuttajaverkostoihin ja teemme yhteistyötä vaikuttamistoiminnassa

Työryhmävaikuttaminen:

- Invalidiliiton Vaikuttamisen tukityöryhmä

- Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY, Olka-toiminta

Teemme yhteistyötä seurakuntien kanssa.

Kokemustoimijoiden välityksellä ja yhteistyötä tekemällä vaikutamme maakunnallisella ja paikallisella tasolla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten sote-asioista vastaavien ja järjestävien tahojen kanssa.

3.5. Viestintä

3.5.1. Sisäinen viestintä

 • - Lähetämme jäsenille kaksi jäsenkirjettä vuodessa, tammikuussa ja elokuussa.
 • - Kerhoissa informoimme jäsenistöä tulevista yhdistyksen tapahtumista.
 • - Toimisto on avoinna yhtenä päivänä viikossa neuvontaa ja tiedotusta varten.
 • - Kaksi kertaa vuodessa järjestämme toimistolla avoimet ovet ja myyjäiset tarjoilun kera.

3.5.2. Ulkoinen viestintä

Pyrimme olemaan mahdollisimman paljon esillä.

 • - Tiedotamme Sydän-Satakunta -lehden seuratoimintapalstalla mm. kerhoista, matkoista ja muista tapahtumista.
 • - Yhdistyksen kokouksista ilmoitamme jäsentiedoitteissa, IT-lehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla.
 • - Ilmoitamme toiminnastamme IT-lehden ”Toimintakalenterissa”.
 • - Esittelemme yhdistyksemme toimintaa erilaisissa paikkakunnalla järjestettävissä tapahtumissa, esim. paikkakunnalla järjestettävissä messutapahtumissa.
 • - Sähköpostiosoitteemme on Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
 • - Kotisivumme http://www.hsinva.fi. Kotisivumme pidämme ajan tasalla.

3.6. Neuvonta

 • - Neuvomme jäsenistöä, laatimalla kirjelmiä ja avustamalla jäsenistöä hakemusten ja tarpeen mukaan muutostenhaun teossa.
 • - Käytämme Invalidiliiton asiantuntijoita ja ohjaamme jäseniä kääntymään asiantuntijoiden puoleen.

 

3.7. Koulutus

 • - Järjestämme jäsenistölle ja hallitukselle Invalidiliiton tilauskursseja tarpeen ja tarjonnan mukaan.
 • - Kannustamme jäsenistöä osallistumaan Invalidiliiton webinaari-verkko-kursseille.
 • - Lähetämme osallistujia jäsenistön kiinnostuksen ja määrärahojen puitteissa erilaisiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin, joissa painotetaan järjestötoiminnassa tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä ajankohtaisia asioita.
 • - Toivomme, että jäsenistö osallistuu kansalaisopiston kursseille.  Kurssimaksu korvataan tarpeellisuuden ja määrärahojen puitteissa hallitukselle tehdyn hakemuksen perusteella.
 • - Hankimme kerhoihin paikallisia luennoitsijoita, eri alojen asiantuntijoita ja muita jäsenistöä kiinnostavia vierailijoita.

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET

 

4.1. Hallinto 

 • - Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen jäsentä. Toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta, kuten rahastonhoitajan ja sihteerin.
 • - Yhdistyksen jäsenmäärä 6.10.2021 on 340. Kannattajajäseniä ei tällä hetkellä ole.  Varsinaisten jäsenten keski-ikä on 76 vuotta.
 • - Yhdistyksen toimikunnat:

- naistoimikunta

- oikeuksien- ja edunvalvontatoimikunta

- retkeily- ja virkistystoimikunta

- urheilu- ja liikuntatoimikunta

 

4.2. Talous ja resurssit

Tarkemmat tiedot yhdistyksen taloudellisesta toiminnasta selviävät erillisestä talousarviosta.

 

Varainhankinta

 • - Jäsenmaksu vuonna 2022 on 12 € jäsenille ja kannattajajäsenille 100 €.
 • - Pidämme omia arpajaisia myyjäisissä, kerhoissa, kesäretkillä ja Boccia-kilpailuissa.
 • - Myymme adresseja ja kortteja sekä Invalidiliiton pinssejä.
 • - Pidämme myyjäisiä yhdistyksen toimitiloissa.
 • - Haemme TE-palvelulta palkkatukea työntekijöiden palkkaamiseen sekä kuntouttavaan työtoimintaan.

Avustukset

 • - Haemme yleisavustuksia toimintamme tukemiseksi Harjavallan kaupungilta ja Nakkilan kunnalta.
 • - Haemme avustuksia Invalidiliitolta ja Vammaisurheilun Tuki ry:ltä.

Toimitilat

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Keskustie 5 A 3, Harjavalta, jossa pidetään hallituksen kokoukset.

5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Arviointi ja kehittäminen

 

Ulkoinen arviointi

 • - Arvioimme toimintaamme toukokuussa ja samalla kartoitamme jäsenten toivomuksia tulevasta toiminnasta.

Sisäinen arviointi

 • - Hallitus arvioi omaa toimintaansa.

Hallitus 6.10.2021/69 §

Syyskokous 8.11.2021/5 §