HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT ry

HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT RY:N       

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023                

 

 Johdanto

Harjavallan Seudun Invalidit ry on Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan alueella toimiva Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys.  Yhdistyksemme on perustettu 1982, joten edessämme on 41. toimintavuosi.

Yhdistys toimii aktiivisesti omalla toiminta-alueellaan. Yhdistyksemme järjestää hyvinvointia tukevaa harrastetoimintaa kuntien palveluiden ohessa. Invalidiliiton visio ”Yhdenvertainen ja esteetön Suomi” sekä toiminta-ajatus: ”Edistämme ja kehitämme fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.” antavat suuntaa ja ohjaavat Harjavallan Seudun Invalidiyhdistyksen tavoitteellista toimintaa. Samoin toimintaa ohjaavat Invalidiliiton strategiset tavoitteet vuosille 2023 - 2026: Mahdollistaja, vetovoimainen yhteisö; Tiedolla johtaja, taho, jonka puoleen käännytään; Vaikuttaja, vahva suunnan näyttäjä.

1. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET

1.1. Yhdistyksen toimintaympäristö

Yhdistyksemme toimintaympäristö muuttuu yhteiskunnan muutosten myötä. Yhdistys seuraa muutoksia ja toimii tarkoituksenmukaisella tavalla muutoksessa ja vastaa jäsenten tarpeisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueille. Rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen. Paikallisen 1.1.2021 alkaneen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Kessoten sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkuminen mukana olevissa kunnissa on vielä epäselvää. Myös tilanne Euroopassa, Venäjän sota Ukrainassa, ja sen aiheuttama energiakriisi ym. vaikeudet luovat epävarmuutta tulevaan.

 1.2. Toiminnan painopisteet 2023

 Invalidiliiton strategisista tavoitteista johdetut yhdistyksen painopisteet

 1.2.1. Vaikuttaja, vahva suunnan näyttäjä

 • - Yhdistyksemme seuraa yhteiskunnan päätöksentekoa ja vaikuttaa paikalliseen vammaisasioiden toimeenpanoon, mm. sote-, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen, sen etenemiseen ja muutoksiin. Hyvinvointialueella 1.1.2023 aloittavissa vaikuttajatoimielimissä, vammaisneuvostossa ja vanhusneuvostossa, on yhdistyksemme edustajat.

1.2.2. Mahdollistaja, vetovoimainen yhteisö

 • - Hyvä johtaminen ja hyvä hallinto

          -noudatamme yhdistyslakia, Invalidiliiton ja yhdistyksen sääntöjä

          - noudatamme päätöksissä läpinäkyvyyttä

          -ylläpidämme avointa toimintaa, toiminta-ajatuksen, toimintasuunnitelman ja

           yhdistyksen sääntöjen tulee olla ajan tasalla ja kaikkien saatavilla

          -harjoitamme monikanavaista viestintää

 • - Osallistava toiminnan suunnittelu

-jaamme resurssit toimikunnille tasapuolisesti

- jaamme tehtävät tasapuolisesti, osallistumisen tulee olla jäsenille mielekästä,  kunkin omien resurssien mukaan

 - Aktiivinen yhdistystoiminta

Yhdistyksemme järjestää jäsenilleen

-vertaistukea

 -liikuntamahdollisuuksia kuten uintia, vesijumppaa, bocciaa

 -teatteri-, konsertti- ja kulttuurimatkoja

-laiva- ja kylpylämatkoja

 -askartelu- ja pelikerhoja

 • - Toimintaedellytysten varmistaminen

-jäsenmaksut

-avustusten hakeminen

-tuotot kerhotoiminnasta (kahvitus, arpajaiset) ja myyjäisistä (avoimet ovet ja osallistuminen messuihin)

 • - Tavoitteellinen yhdistystoiminnan kehittäminen ja arviointi

-jäsenten toiveiden kuuleminen ja toiminnan kehittäminen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti

   1.2.3. Tiedolla johtaja, taho, jonka puoleen käännytään

 • - Jatkamme työtä esteettömyyden lisäämiseksi julkisissa tiloissa ja kotiympäristöissä. Tarvittaessa teemme viranomaisille parannusaloitteita yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa.
 • - Tuemme vammaisia ihmisiä käyttämään omia voimavarojaan ja ottamaan vastuuta yhteisistä asioista.
 • - Neuvomme ja tuemme jäseniämme ja autamme mahdollisessa muutoksenhaussa ja valitusten laatimisissa julkishallinnon tekemistä päätöksistä.
 • - Tarvittaessa ohjaamme heitä kääntymään paikallisten ja tarvittaessa Invalidiliiton asiantuntijoiden puoleen.
 • - Osallistumme Invalidiliiton kampanjoihin, joiden tavoitteena on herättää viranomaisten ja ympäröivän yhteisön huomio yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen.

3. YHDISTYSTOIMINTA

 3.1. Jäsenpalvelut

 • - Lähetämme uudelle jäsenelle tietopaketin yhdistyksen toiminnasta ja kutsumme hänet kerhoon heti jäseneksi liittymisen jälkeen.
 • - Neuvomme ja autamme yhdistyksemme osaamisen ja voimavarojen puitteissa. Oikeuksien ja edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja, esteettömyysasiamies ja muut hallituksen jäsenet opastavat ja ohjaavat tarvittaessa kääntymään asiantuntijoiden puoleen.
 • - Järjestämme tietoiskuja toimistolle, kerhoon ja muihin yhdistyksen tilaisuuksiin ajankohtaisista vammaispalveluun liittyvistä asioista.
 • - Pyrimme saamaan Invalidiliiton järjestöasiantuntijan jäsenpalvelupäiviä muutaman kerran vuodessa.
 • - Muistamme jäsenten syntymäpäiviä kortilla 50 vuodesta ylöspäin tasakymmenin ja 70 vuodesta viiden vuoden välein.
 • - Muistamme aktiivisia yhdistyksen jäseniä tarvittaessa virkistystilaisuudella tai lahjakortilla.
 • - Haemme jouluavustuksia Invalidiliitolta.
 • - Tarjoamme jäsenille lähimmäispalvelua. Lähimmäispalveluun palkkaamme palkkatuella ja kuntouttavan työtoiminnan kautta henkilöitä. Lähimmäispalvelutyöntekijä tarjoaa apua kotiaskareissa, yhdessäoloa, seurustelua, lehdenlukua ja ulkoilua. Yhdistys seuraa, miten mahdollisilla laki- ja viranomaispäätöksillä alaa säädellään ja teemme tarvittavat muutokset palvelutarjontaan.
 • - Jäseniämme palvelee yhtenä päivänä viikossa toimistotyöntekijä.

 3.2. Virkistys ja yhdessäolo

 • - Kerho kokoontuu joka toinen pariton maanantai. Kerhoon järjestämme sekä asiaohjelmaa että viihdettä, juomme kahvit ja pidämme arpajaiset.
 • - Askartelukerho kokoontuu tiistaisin toimiston tiloissa. Kerhossa teemme erilaisia tuotteita omaksi iloksi sekä myyjäisiä varten ja valmistamme yhdistyksen käyttämät onnittelukortit.
 • - Pelikerho kokoontuu parillisina maanantaina toimiston tiloissa. Kerhossa pelataan erilaisia korttipelejä.
 • - Naisten päivää ja miesten päivää vietetään. Paikka ja ohjelma päätetään tarpeiden ja toiveiden mukaan.
 • - Digikerho jatkuu tarpeen mukaan.
 • - Tuettuja lomia jäsenet voivat anoa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä (mtlh.fi). Lomiin on jatkuva haku. Hakuaika yksittäiselle lomalle päättyy kolme kuukautta ennen loman alkua. Ryhmälomaa haemme vuodelle 2023.
 • - Kesäpäivää vietämme liikunnan ja iloisen yhdessäolon merkeissä.
 • - Teatteri- ja konserttimatkoja järjestämme kiinnostuksen mukaan 2-3 kertaa vuodessa.
 • - Kulttuurimatkan järjestämme keväällä ja/tai syksyllä. Matkalla tutustumme taide-, käsityö-, nähtävyys- ja muihin kiinnostaviin kohteisiin.
 • - Muita retkiä järjestämme kiinnostuksen mukaan.
 • - Joulujuhlaa vietämme hyvän ruuan ja ohjelman kera.
 • - Osallistumme Helppo liikkua -viikon ja Kansainvälisen vammaistenpäivän tapahtumiin.
 • - Helmi- ja syyskuu on VAU:ssa nimetty Kuntokuuksi. Kannustamme jäseniä täyttämään kuntokortteja näinä aikoina.
 • - Uintipäiviä järjestämme Harjavallan liikunta- ja uimahallilla.
 • - Vesijumppaa järjestämme Hopeakeitaassa.
 • - Puhallustikat ovat jäsenistön käytössä.
 • - Bocciaa pelaamme tiistaisin talvella Vinnaressa ja kesällä Keskustien ulkokentällä. Osallistumme myös muiden järjestämiin Boccia-kilpailuihin. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan Boccian avoimet parikilpailut.
 • - Rannalta ongintakilpailut järjestämme kesällä.

3.3. Vertaistuki

Yhdistyksemme toiminnassa painotetaan vertaistoimintaa järjestämällä jäsenillemme yhdessäolon mahdollisuuksia.

3.4. Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet

Yhdistyksellämme on edustus:

- Hyvinvointialueen vammaisneuvostossa

- Hyvinvointialueen vanhusneuvostossa

- Harjavallan vanhusneuvostossa

- Harjavallan Palvelusäätiön hallituksessa

-Työllistävät Järjestöt ry:ssä

- Invalidiliiton liittovaltuustossa

Osallistumme:

- Lounais-Suomen alueen tapahtumiin, järjestöpäiville ja aluepäiville

- Sata-Invan rypästoimintaan

- Vaikuttajaverkostoihin ja teemme yhteistyötä vaikuttamistoiminnassa

Työryhmävaikuttaminen:

- Invalidiliiton Vaikuttamisen tukityöryhmä

- Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY, Olka-toiminta

Teemme yhteistyötä seurakuntien kanssa.

Kokemustoimijoiden välityksellä ja yhteistyötä tekemällä vaikutamme maakunnallisella ja paikallisella tasolla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten sote-asioista vastaavien ja järjestävien tahojen kanssa.

3.5. Viestintä

3.5.1. Sisäinen viestintä

 • - Lähetämme jäsenille kaksi jäsenkirjettä vuodessa, tammikuussa ja elokuussa.
 • - Kerhoissa informoimme jäsenistöä tulevista yhdistyksen tapahtumista.
 • - Toimisto on avoinna yhtenä päivänä viikossa neuvontaa ja tiedotusta varten.
 • - Kaksi kertaa vuodessa järjestämme toimistolla avoimet ovet ja myyjäiset tarjoilun kera.

3.5.2. Ulkoinen viestintä

Pyrimme olemaan mahdollisimman paljon esillä.

 • - Tiedotamme Sydän-Satakunta -lehden seuratoimintapalstalla mm. kerhoista, matkoista ja muista tapahtumista.
 • - Yhdistyksen kokouksista ilmoitamme jäsentiedoitteissa, IT-lehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla.
 • - Ilmoitamme toiminnastamme IT-lehden ”Toimintakalenterissa”.
 • - Esittelemme yhdistyksemme toimintaa erilaisissa paikkakunnalla järjestettävissä tapahtumissa, esim. paikkakunnalla järjestettävissä messutapahtumissa.
 • - Sähköpostiosoitteemme on Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
 • - Kotisivumme http://www.hsinva.fi. Kotisivumme pidämme ajan tasalla.

3.6. Neuvonta

 • - Neuvomme jäsenistöä, laatimalla kirjelmiä ja avustamalla jäsenistöä hakemusten ja tarpeen mukaan muutostenhaun teossa.
 • - Käytämme Invalidiliiton asiantuntijoita ja ohjaamme jäseniä kääntymään asiantuntijoiden puoleen.

 3.7. Koulutus

 • - Järjestämme jäsenistölle ja hallitukselle Invalidiliiton tilauskursseja tarpeen ja tarjonnan mukaan.
 • - Kannustamme jäsenistöä osallistumaan Invalidiliiton webinaari-verkko-kursseille.
 • - Lähetämme osallistujia jäsenistön kiinnostuksen ja määrärahojen puitteissa erilaisiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin, joissa painotetaan järjestötoiminnassa tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä ajankohtaisia asioita.
 • - Hankimme kerhoihin paikallisia luennoitsijoita, eri alojen asiantuntijoita ja muita jäsenistöä kiinnostavia vierailijoita.

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET

 4.1. Hallinto 

 • - Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen jäsentä (hallituksen esitys). Toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta, kuten rahastonhoitajan ja sihteerin.
 • - Yhdistyksen jäsenmäärä 7.11.2022 on 318. Kannattajajäseniä ei tällä hetkellä ole.  Varsinaisten jäsenten keski-ikä on 77 vuotta.
 • - Yhdistyksen toimikunnat:

- naistoimikunta

- oikeuksien- ja edunvalvontatoimikunta

- retkeily- ja virkistystoimikunta

- urheilu- ja liikuntatoimikunta

4.2. Talous ja resurssit

Tarkemmat tiedot yhdistyksen taloudellisesta toiminnasta selviävät erillisestä talousarviosta.

 Varainhankinta

 • - Jäsenmaksu vuonna 2023 on 12 € jäsenille ja kannattajajäsenille 100 € (hallituksen esitys).
 • - Pidämme omia arpajaisia myyjäisissä, kerhoissa, kesäretkillä ja Boccia-kilpailuissa.
 • - Myymme adresseja ja kortteja sekä Invalidiliiton pinssejä.
 • - Pidämme myyjäisiä yhdistyksen toimitiloissa.
 • - Haemme TE-palvelulta palkkatukea työntekijöiden palkkaamiseen sekä kuntouttavaan työtoimintaan.

Avustukset

 • - Haemme yleisavustuksia toimintamme tukemiseksi Harjavallan kaupungilta ja Nakkilan kunnalta.
 • - Haemme avustuksia Invalidiliitolta ja Vammaisurheilun Tuki ry:ltä.

Toimitilat

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Keskustie 5 A 3, Harjavalta, jossa pidetään hallituksen kokoukset.

5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Arviointi ja kehittäminen

 Ulkoinen arviointi

 • - Arvioimme toimintaamme toukokuussa ja samalla kartoitamme jäsenten toivomuksia tulevasta toiminnasta.

Sisäinen arviointi

 • - Hallitus arvioi omaa toimintaansa.

Hallitus 28.9.2022/79 §

Syyskokous 7.11.2022/5 §